Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik

Med én fysisk udgivelse årligt ønsker tidsskriftet at bidrage til en mere kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

Andet oplag af Nr. 1 og Nr. 2 sælges i velassorterede boghandlere og via boghandlere på internettet.

Henvendelser
nyjord@tidsskriftfornaturkritik.net
+45 5150 3120,
Facebook

Redaktion
Peter Meedom
Jeppe Carstensen
Christoffer Basse Eriksen
Anton Otto